Úprava plochy před přístavkem (plocha Kovák)

08.12.2017 14:56

Dokončení a úprava plochy je vázána na dořešení neoprávněného zamezení přístupu k pitné vodě společností Adavak Adamov. Věříme, že v brzké době dojde ze strany společnosti k dořešení celé záležitosti a bude možno přistoupit k úpravě dokončení plochy, kde v dřívějších dobách stávala  socha Kovák, která je nyní umístěna před budovou Adastu.