Vyjádření k příspěvkům paní Hořavové

21.03.2014 21:32

Dobrý den paní Hořavová,
     z internetových diskuzí jsem zjistil, že Vám není lhostejný osud díla brněnského umělce. Jedná se o dílo PLAMENY, které stálo mezi historickou budovou Skalního sklepa a A centrem. A velice zoufalé je v dnešní době i to, že spousta lidí kolem monumentu často chodí a vůbec neznají ani název díla, natož jeho smysl....

    Monument byl demontován specializovanou firmou s dozorem majitele. Není poničen a je zachován v původním stavu a připraven na novou instalaci.

    Ani nám není lhostejný osud tohoto díla. Byli bychom velice rádi, kdyby se v našem městě našlo místo vhodné pro toto dílo. Stěhování bylo naprosto nezbytné, protože bývalé Adamovské strojírny naprosto nelogicky prodávaly majetek takovým způsobem, že bývalé kino a závodní jídelnu prodali i s přečerpávací stanicí odpadních vod, která je od té doby zrušená. A od té doby je jedna z nejstarších budov v Adamově také bez napojení na kanalizaci.

    Stojíme nyní před otázkou: Co je historicky cennější? Nejkrásnější historická budova města z roku 1898, kterou postavil slavný rod Lichtenštejnů, nebo připomínka na Dělnický dům z let 1921, který na to místě stál pár let?
    Bohužel, bez kanalizace nemůže budova Skalního sklepa vůbec existovat. Je nutné tedy pro jedno dílo z období let normalizace nechat chátrat historicky mnohem cennější a podle občanů Adamova i krásnější budovu?

    Nicméně určitě budeme mít společný zájem pro toto dílo najít vhodnější prostory, tak jako je i autor umělecky umísťoval především před funkcionalistickými budovami. Navíc od žáka akademického malíře pana Chalupy (brněnský současný umělec a žák p. Martínka) jsme získali informaci, že umístění sám autor nepovažoval za příliš vhodné. Dokud tam prý byly vzrostlé kaštany, bylo dílo velice pěkné a tvořilo celek s kaštany. Ale sám autor zapomněl, že ani ty kaštany tam nebudou navěky. Sám prý po čase naznal, že umístění toho díla není moc vhodné... (citace jeho žáka).

    Ale jestliže se nenajde v našem městě adekvátní prostor pro postavení tohoto díla, tak pravděpodobně celé dílo přenecháme Horácké galerii v Novém Městě na Moravě. Již jsme oslovili ředitele galerie PhDr. Josefa Chalupy, který o dílo akademika Martínka projevil zájem.

    Naším zájmem je zachování historické budovy Skalního sklepa a maximálně ji uvést do původního stavu tak, jak jen to bude technicky možné.
   A přivítáme každou věcnou připomínku, třeba i dobové kreslené materiály. Spoustu už máme na našich stránkách.

   Věřím, že nám jde o stejný záměr, a to zachovat v našem městě kulturní památky i pro další generace. A v tom Vám budeme vždy k dispozici...

S pozdravem
Ing. Alois Keprt
Martin Boháček