Archiv článků

Asia bistro

01.07.2019 16:11
V jarních měsících došlo k otevření asijského bistra v prostorách přístavby Skalního sklepa. V brzké době dojde ke zvelebení zahrádky historizující zámkovou dlažbou. Firma, která bude realizovat pokládku dlažby, přislíbila termín dokončení prací do konce letních prázdnin. Informace o Asia bistru...
Celý článek

Poděkování Adavaku Adamov

01.07.2019 16:08
Děkujeme firmě Adavak za součinnost při připojení objektu Skalního sklepa k hlavnímu vodovodnímu řádu.
Celý článek

Voda - Skalní sklep

27.06.2018 18:06
V těchto dnech probíhá připojení objektu Skalního sklepa k vodovodní síti Adavaku Adamov. O dalším průběhu budeme informovat po dokončení prací.
Celý článek

Stav jednání s MU Adamov ohledně zprovoznění historického vjezdu na pozemek Skalního sklepa

08.12.2017 16:17
Obě strany se setkaly na jednání a návzajem vyslechly svoje návrhy k řešení této situace. K dohodě, která by vedla k výsledku, prozatím nedošlo.
Celý článek

Stav jednání se společností Adavak Adamov ohledně puštění vody do budovy Skalního sklepa Adamov

08.12.2017 15:48
V únoru 2017 došlo k havárii ventilu u hlavního vodoměru ve sklepních prostorách Skalního sklepa v Adamově a jeho následnému zaplavení. V návaznosti na to pracovníci Adavaku uzavřeli přívod ve vozovce SUS. Od toho data společnost Adavak přes četné urgence není ochotná obnovit dodávku...
Celý článek

Úprava plochy před přístavkem (plocha Kovák)

08.12.2017 14:56
Dokončení a úprava plochy je vázána na dořešení neoprávněného zamezení přístupu k pitné vodě společností Adavak Adamov. Věříme, že v brzké době dojde ze strany společnosti k dořešení celé záležitosti a bude možno přistoupit k úpravě dokončení plochy, kde v dřívějších dobách stávala  socha...
Celý článek

Okna v sálu restaurace budou zrenovovány

23.04.2014 13:37
Po zjištění stavu původních dřevěných oken v sálu restaurace a konzultaci s výrobcem dřevěných oken bylo rozhodnuto, že stávající okna budou zrenovovány. Rámy budou zbaveny starých nátěrů a okna se nechají znovu zasklít. Bude zjišťován stav dalších oken, ale již dnes je jasné, že se všechny...
Celý článek

Vyjádření k příspěvkům paní Hořavové

21.03.2014 21:32
Dobrý den paní Hořavová,      z internetových diskuzí jsem zjistil, že Vám není lhostejný osud díla brněnského umělce. Jedná se o dílo PLAMENY, které stálo mezi historickou budovou Skalního sklepa a A centrem. A velice zoufalé je v dnešní době i to, že spousta lidí kolem...
Celý článek

Betonový monument bude nabídnut městu Adamov

21.03.2014 10:32
Demontovaný betonový monolit bude nabídnut Městskému úřadu Adamov (může jej instalovat na vhodnějším místě). Pokud o něj město neprojeví zájem, bude oslovena Horácká galerie, která shromažďuje tvorbu autora monolitu Ladislava Martínka.
Celý článek

Stěhování betonového monolitu

18.03.2014 16:05
Jelikož budovu Skalního sklepa nelze připojit na městskou kanalizaci, je nutné vybudovat vlastní čističku odpadních vod. Proto se muselo  přistoupit k přemístění betonového monolitu. Betonový podstavec pod monolitem bude odstraněn, pamětní desky umístěné na betonovém podstavci zůstanou na...
Celý článek
Záznamy: 1 - 10 ze 13
1 | 2 >>